TECNICHE

Dai Ikkyo - I° KYU

De Ashi Barai

Hiza Guruma

Sasae Tsuri Komi Ashi

Uki Goshi

O Soto Gari

O Goshi

O Uchi Gari

Ippon Seoi Nage

 

Morote Seoi Nage